Mgr. Michala Ulrichová

Překlady – pečlivě, spolehlivě, profesionálně

Němčina – čeština / čeština – němčina

D CZ

Nabízím překlady a korektury textů v jazykové kombinaci: čeština – němčina, němčina – čeština

Provádím překlady obecných textů, ale i odborné překlady z následujících oborů:

 • Technické překlady (strojírenství, textilní strojírenství, automobilový průmysl, příručky, návody atd.)
 • Ekonomické a obchodní překlady (obchodní dopisy, nabídky, zprávy, prezentace, úřední formuláře, katalogy atd.)
 • Logistika & Transport
 • Farmaceutické produkty & Kosmetika (příbalové letáky, prospekty)
 • Školství, vzdělávání, výchova (didaktika, pedagogika, psychologie, výzkum, zprávy, podpůrné programy atd.)
 • Turismus (cestovní kanceláře, ubytování, hotelnictví, informační letáky, brožury atd.)
 • Reklama (prezentace, brožůrky, prospekty, katalogy atd.)
 • Literární věda
 • Jazykověda
 • Žurnalistika (tiskové zprávy, články atd.)
 • Smlouvy, ujednání, úřední dokumenty (bez soudního ověření)

V popředí mé překladatelské činnosti stojí jazykové znalosti, ale i zkušenosti a znalosti z různých oborů. Klientům zaručuji diskrétnost, spolehlivost a pečlivost za rozumné ceny.

Zkušenosti

Překladům se věnuji intenzívně od roku 2004. Zkušenosti z praxe jsem získávala již od roku 1997, a to na pozicích asistentky a referentky u švýcarské a později také u německé firmy. Mám univerzitní jazykové vzdělání a zároveň technické vzdělání. V neposlední řadě disponuji na základě mnohaleté (nejen překladatelské) praxe i znalostí chodu firem a jejich oddělení.

Styl mé práce

Spektrum činností a služeb v jazykové kombinaci čeština - němčina zahrnuje mimo vlastní překladatelské činnosti, také korektury překladů, tj. porovnání přeloženého textu a výchozího originálního textu. Korektury překladů i vlastní překlady probíhají na více úrovních, a to v rovině věcné, gramatické, pravopisné a stylistické.

Každý překlad i jeho korekturu provádím s maximální pečlivostí. Odbornou terminologii i věcné souvislosti prověřuji v odborné literatuře, popř. je konzultuji přímo s klientem / zadavatelem. Pokud je to přání klienta, poskytuji kompletní jazykovou podporu pro optimalizaci překladu, tj. „překlad na míru“ s ohledem na konečného příjemce, s ohledem na zamýšlený cíl a na efekt, který má text vyvolat.

Mgr. Michala Ulrichová

Překlady – pečlivě, spolehlivě, profesionálně

Němčina – čeština / čeština – němčina

E-Mail:
michala.ulrichova@centrum.cz
Mobil:
+420 731 053 523

Pokud si přejete vytvořit nezávaznou cenovou kalkulaci či chcete zaslat objednávku, vyplňte formuláře na kalkulaci / objednávku nebo mě kontaktuje telefonicky či e-mailem

Každá zakázka je jiná, proto nemohou být pro všechny překlady stejné ceny. Ceny jsou závislé na povaze textu, jeho obtížnosti a urgenci.

Máte-li zájem o cenovou kalkulaci, vyplňte prosím formulář a zašlete jej spolu se souborem k překladu na moji e-mailovou adresu.

S veškerými daty zacházím zcela diskrétně, a to i v případě, že se zakázka nebude realizovat.

Nezávazná kalkulace - formulář

Soubor určený k překladu prosím pošlete e-mailem.

*povinné pole

Objednávka - formulář

Objednavatel

Fakturační adresa
Kontaktní adresa (Vyplňte prosím pouze v případě, je-li tato adresa odlišná od fakturační adresy)
Soubor*: Prosím pošlete soubor k překladu jako přílohu e-mailu.
e-mailem jiným způsobem

Objednavatel tímto prohlašuje, že si objednává u zhotovitele překladatelské služby dle zadání.

*povinné pole

Zhotovitel

Mgr. Michala Ulrichová
Husova 65
CZ - 506 01 Jičín
IČ: 03411303

E-Mail: michala.ulrichova@centrum.cz
Mobil: +420 731 053 523